ingilizce sıfatlar

İngilizce Gramer ve Sıfatlar

 

En sık kullanılan "İngilizce Sıfatları"
Biliyor musunuz?

 

En sık kullanılan İngilizce sıfatlar


English Türkçe English Türkçe
old : yaşlı / eski / yaşça büyük handsome : 
yakışıklı
young : genç / yaşça küçük
ugly : çirkin
blissful : çok mutlu
interesting / interested : ilginç / ilgili
optimistic : iyimser intelligent : zeki
pessimistic : kötümser cute : hoş / çekici
sad : üzgün sweet : tatlı / hoş
cheerful : neşeli nice : hoş
enjoyable : eğlenceli lovely : sevimli
funny : komik / eğlenceli full : dolu
sick : hasta empty : boş
terrible : korkunç / berbat little : az
awful : berbat / korkunç much : çok (sayılamayan kelimelerle)
cheap : ucuz
many: çok (sayılabilen kelimelerle)
expensive : pahalı tall  : (kişi) uzun
short : (kişi)kısa sunny :
güneşli
long : (zaman / mesafe) uzun rainy :
yağmurlu
small :
(bir şey küçük foggy:
sisli
nasty :
pis dull :
(hava) kapalı
dirty :
kirli snowy :
karlı
naughty :
yaramaz (çocuk) wet :
nemli / ıslak
disaproving : onaylamayan / muhalefet windy : rüzgarlı
dry :
kuru cloudy :
bulutlu
sleepy : uykulu stupid : aptal
drunk :
sarhoş poor :
fakir / güçsüz
noisy :
gürültülü lazy :
tembel
quiet :
sessiz hardworking :
çalışkan
crowded :
kalabalık light :
hafiif
thin :
zayıf / ince heavy :
ağır
thick :
kalın colourful :
renkli
narrow :
dar excited / exciting : heyecanlı / heyecan veric
large :
geniş disgusted / disgusting :
iğrenmiş / iğrenç
agressive : saldırgan curious : meraklı
rich : zengin hot :
sıcak
lovestruck :
karasevdalı eager :
istekli
agonized / agonizing : acı çekmiş / acı verici bored / boring :
sıkılmış / sıkıcı
apologetic :
pişman shy :
utangaç
talented :
yetenekli ashamed : utanmış
afraid (of) :
korkmuş cool :
serin
pleasent :
memnun cold :
soğuk
satisfied : memnun / tatmin olmuş wild :
vahşi
deaf : sağır domesticated : evcil
peaceful : sakin / huzur dolu blind :
kör
slim :
uzun ince (kişi) smart :
şık
plump :
çok şişman tidy : düzenli
slow :
yavaş pure :
saf
fast :
hızlı skilful :
yetenekli
quick :
çabuk doubtful :
şüpheli
smug :
kendini beğenmiş busy :
meşgul
ordinary :
sıradan popular :
sevilen
usual : 
(olağan / sıradan strong :
güçlü
great :
muhteşem / büyük weak :
zayıf / takatsiz
enourmous :
kocaman dangerous :
tehlikeli
famous : ünlü harmful :
zararlı
poisonous : zehirli important : önemli
serious :
ciddi neat :
düzenli / tertipli
crazy :
çılgın necessary :
gerekli
mad :
deli / kaçık nervous :
sinirli
polluted :
kirlenmiş / kirli slippery :
kaygan
upset :
üzgün wrong :
yanlış
different :
farklı right :
doğru
same :
aynı delicious :
lezzetli
difficult :
zor tired :
yorgun
powerful :
güçlü hungry  :
talkative : geveze thirsty : susamış